Aktuellt

Rapporten som stärker norra Sveriges tillväxt

Vid Europaforum Norra Sveriges (EFNS) sammankomst i Stockholm presenteras under dagen sammanfattningen av den OECD-rapport som antogs i Paris den 7 november. Rapporten omfattar 14 regioner inklusive de fyra nordligaste i Sverige med rekommendationer till nationell och EU-nivå för regional utveckling. Under dagen medverkar bland annat landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, för att diskutera de nordligaste länens behov med lobbynätverket EFNS.

Läs mer »

Välkommen till Europaforum XXII Norra Sverige!

Snart är det dags för den 22:a konferensen Europaforum Norra Sverige. I år arrangeras den av Norrbottens läns landsting, på Pite havsbad. Forumet inleds torsdag den 25 februari och bjuder på två intressanta dagar med diskussioner och ställningstaganden. Programmet innehåller en dialog med OECD om utmaningar och möjligheter i norra Sverige, Norge och Finland. Forumet kommer även ta ställning till Europaforums framtida arbete genom antagande av strategi och handlingsplan."Norra Sverige i en global kontext". Välkomna!

Läs mer »

Unikt samarbete i norra Europa vinner gehör i Bryssel

I Bryssel den 28 januari 2010 presenterade en politisk delegation från Europas norra regioner i Sverige, Finland och Norge en gemensam politisk ståndpunkt om den framtida regionalpolitiken för Europeiska kommissionen. Från norra Sverige deltog Ewa-May Karlsson, rapportör i Europaforum Norra Sverige och vice-ordförande i Region Västerbotten. Tillsammans med kollegor från Finland och Norge uppvaktade hon Dirk Ahner, Europeiska kommissionens Generaldirektör för regionalpolitik.

Läs mer »