Alla talar om cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är en vision om ett ekonomiskt system designat för att återskapa resurser om och om igen. I EU diskuteras den cirkulära ekonomin ut ett resurseffektiviserings- och affärsnyttosammanhang. Tobias Janson gav EFNS en översyn av hur det populära synsättet kan fungera på regional nivå.

Cirkulär ekonomi är en vision om ett ekonomiskt system som är designat för att återskapa resurser i biologiska och tekniska system. Idéen bygger på att affärsnyttan går hand i hand med resurseffektivitet och att enbart förnybar energi tillförs.

Varje år tas 82 miljoner ton råmaterial ut som skapar ett värde för vår ekonomi och för oss människor. Sedan industrialismen gör vi det inom ramen för en linjär ekonomi.

Den växande global medelklassen skapar ett ökat avfallsflöde och omöjliggör ett fortsatt linjärt flöde. Av den anledningen har cirkulär ekonomi kommit till, vi måste ställas om till ett kretsloppsamhälle som också inkluderar tekniskt och industriellt kretslopp.

Flera studier visar att inom vissa sektorer skulle 500 miljoner euro kunna spara på materialkostnader inom vissa industrisektorer. I och med att råvarupriser blir dyrare kommer det bli ännu viktigare för våra samhällen och konkurrenskraft att tänka på resurseffektiviteten.

I sitt föredrag på Europaforum norra Sverige presenterade Tobias Janson fem nya affärsmodeller att jobba med för att främja cirkulär ekonomi:

  • Samordningsinitiativ
  • Cradle to Cradle
  • Symbiossamverkan
  • Kollaborativ ekonomi
  • Förlängd materiallivslängd

undefined

Presentationer:

Cirkulär ekonomi, del 1 (pdf)

Cirkulär ekonomi, del 2 (pdf)

Föreläsning om Cirkulär Ekonomi (pdf)

Towards the Circular Economy, vol 1 (pdf)

För mer information:

Tobias Jansson
070-4833778
tobias@circulareconomy.se

Anna Omberg
Internationell strateg Region Jämtland Härjedalen
070-6003913
anna.omberg@regionjh.se

 

Senast ändrad: 2015-03-19 kl. 15:25