Att hålla samman de nordligaste regionerna

Vad betyder sammanhållningspolitiken för de glesa regionerna? Och vad betyder kulturen för utvecklingspotentialen i de glesa regionerna? Evangelina Petridou, forskare i statsvetenskap vid Mittuniversitetet, djupdök i de olika dimensioner som regional sammanhållningspolitik är.

Evangelina Petridou menar att den stora utvecklingsförändring i samhällen och ekonomier är baserade på standardisering och massproduktion till kunskaps- och kreativ industri.

- Kunskap och erfarenheter kopplas till människor, inte platser, säger Evangelina Petridou.

I sitt föredrag under dag två på EFNS berättade forskaren om hur urbanisering bygger på att människor flyttar för att andra gör det och att det innebär utveckling av kreativa platser. Men vad blir konsekvensen av detta i samhällets områden med mindre befolkning? Petrodou pekade på vikten av konst och kultur utanför städerna genom utveckling av kulturella och kreativa näringar. Hon hänvisade till gräsrotsarrangemang, mångfald och externa influenser för att kreativa mötesplatser ska kunna uppstå.

Enligt Evangelina Petrodou finns tre dimensioner av territoriell sammanhållning:

1)    Territoriell kvalitet i levnads och arbetsvillkor

2)    Territoriell effektivitet – resurseffektivitet och konkurrenskraft

3)    Territoriell identitet - kittet som håller samman området

De tre dimensionerna står för en hållbar utveckling- socialt, ekonomiskt och ekologisk.

Presentation:

Territorial cohesion and art in northern Sweden (pdf) 

För mer information:

Evangelina Petridou
Forskare i statsvetenskap vid Mittuniversitetet
evangelina.petridou@miun.se 

Anna Omberg
Internationell strateg Region Jämtland Härjedalen
070-6003913
anna.omberg@regionjh.se

 

Senast ändrad: 2015-03-19 kl. 15:30