Den nya EU-kommissionen

I maj 2014 valde Sverige nya europaparlamentariker. I juli samma år valdes Jean-Claude Juncker in som Europiska kommissionens ordförande. Men vad vill de svenska parlamentarikerna och vad står Juncker för? Annika Korzinek, head of political reporting på EU-kommissionens representation i Sverige, berättade om hur EU-politiken i dagsläget harmoniserar med norra Sveriges prioriteringar.

Annika Korzinek inledde med att blicka tillbaka på Europaparlamentsvalet i maj. Nytt i valet var att partigrupperna presenterade en toppkandidat till ordförande i EU-kommissionen. Det konservativa fick flest mandat och Jean-Claude Juncker fick därmed posten som ordförande i EU-kommissionens. Senare under året kunde de 28 olika EU-kommissionärerna presenteras efter Europaparlamentets utfrågningar och godkännande.

- Den nya EU-kommissionen ska vara stor i de stora frågorna och små i de små frågorna, säger Annika Korzinek.

Juncker har presenterat tio prioriteringar som EU-kommissionens arbete ska utgå ifrån som inkluderar bland annat frågor som sysselsättning, konkurrens och tillväxt. Prioriteringarnas syfte först och främst är att EU ska komma på fötter igen efter den ekonomiska krisen. Arbetsprogrammet för 2015 speglar även detta. En av de största satsningarna under året är den nya investeringsplan för jobb och sysselsättning som ska generera minst 315 miljarder euro de närmaste tre åren i en ny europeisk strategisk investeringsfond. Genom utvalda hävstångsprojekt är syfte är att främja nya investeringar och öka investeringstakten.

 

Vad hände med förslaget om Cirkulär ekonomi som förra EU-kommissionen presenterade och den nya dragit tillbaka?

Tidigare har kommissionen lagt fram över 300 förslag, detta år planeras 23 förslag att presenteras. Ett förslag som drogs tillbaka var ramverket för cirkulär ekonomi när den nya EU-kommissionen tillträdde. Cirkulär ekonomi handlar om minimera mängden avfall och i mesta möjliga mån återanvända alla material för att spara på jordens resurser. Annika Korzinek berättade att EU-kommissionen ansåg att förslaget var för skevt och inte skulle få stöd från medlemsländerna och valde därför att dra tillbaka förslaget i juni. Detta mötes av kritik både från Europaparlamentet och medlemsländerna i Ministerrådet som även pekade på att flertalet av de tillbakadragna förslagen var främst inom miljö och klimatområdet och därför har nu EU-kommissionen istället åtagit sig återkomma med mer ambitiöst ramverk under året.

Vad som hittills framkommit är att arbetet med nya förslag kommer att tas fram i samråd med de olika generaldirektoraten i EU-kommissionen inom miljö, klimat och energi. Konkret kommer mest troligt mer fokus att läggas på att begränsa farliga ämnen i kretsloppen, att kraftigt begränsa deponering och att höja målen för så kallad kvalitativ återvinning, samtidigt som energi ur avfall ges en tydligare roll.

 undefined

 

Presentation:

Juncker-kommissionen: Prioriteringar och arbetsprogram (pdf) 

För mer information:

Anna Omberg

Internationell strateg Region Jämtland Härjedalen

070-6003913

anna.omberg@regionjh.se

 

Senast ändrad: 2015-03-19 kl. 14:44