Det är lättare att påverka EUs politik än Sveriges!

 Är EU:s fokus på storstäder som tillväxtmotorer något som straffar den regionala sammanhållningspolitiken? Det var en av frågorna som europaparlamentarikern Jens Nilsson ställde sig under sitt föredrag på EFNS i Östersund.

Urbanisering är ett faktum och inte minst i Sverige. Jens Nilsson menar att det snabba utvecklingen i den frågan i Sverige beror på att marknaden fått bestämma, men att politiken nu är på väg att ta tillbaka kommandot.

Europaparlamentarikern understryker att städer också ingår i regioner och att det regionala perspektivet måste lyftas. Att leva på landsbygden fodrar uppfinningsrikedom, det krävs att människor samarbetar och det ger kreativkraft. Leader är exempel på hur byalagen kan ta över landsbygdsutvecklingen och göra det framgångsrikt.

Synen att landsbygden ger en högre påfrestning på miljön genom sina långa transporter anser Jens Nilsson är en bild vi måste ändra.

- Bilen är en nödvändighet, vi måste skapa bilar som inte ger utsläpp på samma vis och se skogen som vår oljereserv, menar Jens Nilsson. Vi måste även forska på området och forskning i stort är ett prioriterat område som EU borde satsa ännu mer på, fortsätter han.

Europaforum har utvärderat programmeringsarbetet för ESI-fonderna och presenterar vid EFNS i Östersund en position med slutsatsen att samarbetet med kommissionen har fungerat bra men att samarbetet mellan regionerna och den nationella nivån har haltat. Han anser att slutsatsen är korrekt och att den nationella nivån reagerat på att de har fått lämna över en del makt till regionerna. En positiv effekt av processen är att begreppet flernivåstyre har fått en ökad betydelse.

Redan under Göran Perssons regering uttalade Jens Nilsson att ”det är lättare att påverka EUs politik än Sveriges” och vid EFNS förtydligar han uttalandet till att ”Vet man vad man vill påverka är det lättare att påverka i EU än i Sverige!” En stor politisk debatt om regelförändringar inom EU pågår och färre initiativ på nya EU regler framöver är att vänta.

Säkerhet, frihet och flyktingfrågor har höjts på EUs agenda. Hotet utifrån kan komma att leda till en starkare sammanhållning inom EU.

- Vi borde ha en gemensam politik, vi kan inte se 500 flyktingar per år drunkna på Medelhavet för att de försöker ta sig hit, vi behöver dem dessutom, säger Jens. Flyktingströmmarna kommer att öka och då måste vi ha en gemensam politik inom EU. Norrland behöver öka sin befolkning, därför bör vi ta emot fler men kommunerna måste vara med i dialogen, avslutar Jens Nilsson.

Jens Nilsson har tidigare varit kommunalråd i Östersund och är europaparlamentariker sedan 2011. I europaparlamentet har Jens Nilsson uppdrag som ledamot i utskottet för transport och turism, ledamot i delegationen för förbindelserna med Vitryssland, ersättare i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och ersättare i delegationen för förbindelserna med Bosnien och Hercegovina och Kosovo.

För mer information:

Jens Nilsson

Europaparlamentariker Socialdemokraterna

jens.nilsson@ep.europa.eu

 

Anna Omberg

Internationell strateg Region Jämtland Härjedalen

070-6003913

anna.omberg@regionjh.se

Senast ändrad: 2015-03-13 kl. 13:54