Det är viktigt att norra Sverige mobiliserar för att agera än mer på EU arenan, anser politiker.

Nätverket Europaforum Norra Sverige samlar 150 deltagare den 25-26 mars i Arvidsjaur. Europaforum Norra Sverige är ett partnerskap och en mötesplats för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.

 

Europaforum Norra Sverige i Arvidsjaur arrangeras nu för fjortonde gången. Huvudtemat är ”Regionernas roll i tillväxtstrategin, EU 2020”. Framtida viktiga händelser på den europeiska arenan avseende regionalpolitiken och transportpolitiken samt vilken roll Europaforum Norra Sverige kan spela i detta sammanhang kommer att ingå i programmet. Den framtagna framtidsstudien NSPA- ”Northern Sparsely Populated Area” som lyfter fram regionens möjligheter kommer att presenteras.

 

Ansvarig statsekreterare för EU 2020 Amelie von Zweigbergk, Statsrådsberedningen är en av talarna samt sakkunniga från EU-kommissionen och näringsdepartementet. 

- Vi politiker måste prioritera och engagera oss i fler internationella nätverk för att påverka beslut inom EU och på så sätt möjliggöra en utveckling hemmavid, säger Jens Nilsson, ordförande i Europaforum Norra Sverige.

Hur regionernas roll kommer att utvecklas och vad det kommer att innebära för politikerrollen på regional och på lokal nivå kan ingen exakt säga idag. Flernivåstyre blir dock mer betydelsefullt samt att fler politiker verkar på flera arenor och på olika nivåer.  

- Det är viktigt att den regionala och lokala dimensionen får en större betydelse inför beslut inom EU, anser Kent Ögren, rapportör från Norrbotten. Han tillägger att det är viktigt att i det politiska dagliga arbetet integrera EU-politiken och att inse den långsiktiga betydelsen.  

- En annat viktigt område att vara med och påverka är EU:s framtida transportpolitik.  Botniska korridoren är avgörande för vår industris konkurrenskraft samt hela Barentsområdet är beroende av fungerande transportkorridorer, säger Robert Forsberg, rapportör från Norrbotten.

  

Senast ändrad: 2015-03-11 kl. 15:15