Det här är Europaforum Norra Sverige

I Europaforum Norra Sverige ingår många tjänstemän och rapportörer, politiker med uppdrag att driva de frågor som forumet enas om. Det 21:a EFNS inleddes med en presentation av arbetet kring forumet.

Europaforum Norra Sverige inleddes med att några av forumets politiska rapportörer informerade om det pågående positionsskrivningsarbetet.

Framtagandet av EFNS gemensamma positioner bygger på ständiga kontakter mellan politiker och tjänstemän i regionerna och i EU.

EFNS delas upp i ett antal sakpolitiska områden:

  • Infrastruktur                    
  • Energi, klimat och miljö
  • Sammanhållningspolitik
  • FoI
  • Näringspolitik

Sakkunniga tjänstemän med koppling till de olika politiska områdena jobbar i framtagandet av positionerna. Läs mer om tjänstemännen från de fyra regionerna här

Ett antal rapportörer, politiker med uppdrag att driva frågorna kopplade till Europaforum, deltar också i arbetet kring och under EFNS. Läs mer om rapportörerna här.

 undefined

 

Presentation:

Välkommen till Europaforum (pdf)

För mer information:

Anna Omberg

Internationell strateg Region Jämtland Härjedalen

070-6003913

anna.omberg@regionjh.se

Senast ändrad: 2015-03-19 kl. 14:41