EFNS:s synpunkter på hållbara framtida transporter i EU

Europaforum Norra Sverige lämnat sina synpunkter på EU-kommissionens meddelande - Hållbara framtida transporter – Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt transportsystem.

Europaforum respons - Sustainable transport

 

Senast ändrad: 2015-03-11 kl. 15:15