Erfarenheter från Norra periferiprogrammet


På förmiddagen den 14 mars finns möjlighet för tidigt anlända deltagare i Europaforum att ta del av presentationer av nu pågående projekt inom ramen för EUs Northern Periphery Programme. Mellan 8.30-12.00 redogör representanter från ett flertal projekt för intressanta produkter och tjänster som utvecklats samt för sina tankar kring framtiden. Välkomna till lokalen Rovaniemi!

Senast ändrad: 2015-03-11 kl. 15:15