Europaforum IX Norra Sverige stödjer det fortsatta arbetet med ny Nordlig Dimension

När Europaforum IX Norra Sverige avslutades antogs en rad ståndpunkter gällande EU:s policy Nordlig Dimension och dess framtid. Dessutom gjordes ett uttalande där Europaforum Norra Sverige efterlyser den nationella strategin, resurser för fortsatt regional utveckling och regional beslutanderätt.

 

Europaforum Norra Sverige anser att policyn Nordlig Dimension även fortsättningsvis bör stödja samarbete genom att koordinera aktuella policys, tillhörande finansiella fonder och institutioner så att regionala aktörer kan genomföra aktiviteter. Dessutom bör Nordlig dimension i större utsträckning än tidigare fokusera på nordvästra Ryssland och dess särskilda utmaningar eftersom dessa påverkar hela området för Nordlig Dimension. Områden för samverkan är transport och logistik, miljöfrågor, hälso- och sjukvårdsfrågor, forskning och utveckling, finansiella instrument samt administrativa och institutionella strukturer.

 

Senast ändrad: 2015-03-11 kl. 15:15