Europaforum Norra Sverige - ny strategi och handlingsplan

Vid Europaforum XVI Norra Sverige i Sundsvall antogs ny strategi och handlingsplan.

Den nya strategin är viktig för det framtida fortsatta arbetet inom Europaforum Norra Sverige. För bevakning och påverkan utifrån norra Sveriges viktiga frågor fokuserar strategin för Europaforum Norra Sverige sex områden som särskilt viktiga:

·         Regional utveckling / Sammanhållningspolitik
·         Attraktiv livsmiljö / Demografiska utmaningar
·         Infrastruktur
·         Klimat, miljö, energi
·         Forskning och innovation
·         Näringspolitik

Europaforum Norra Sverige strategi och handlingsplan

pdf  EFNS strategi och handlingsplan 2011

I Sundsvall antogs även ett positionsdokument om Östersjöstrategin och uttalande om framtida TEN-T:

word EFNS opinions on the 5th cohesion report

pdf  NSPA opinions on the 5th cohesion report

Senast ändrad: 2015-03-11 kl. 15:15