Europaforum Norra Sverige räcker ut handen till Anders Borg

Botniska korridorens framtid kommer att avgöras med de politiska förhandlingar som nu väntar i Bryssel både kring budget och infrastrukturen. Därför räcker nu Europaforum Norra Sverige ut handen till finansminister Anders Borg för att förverkliga Botniska korridoren där bl.a. Ostkustbanan och Norrbotniabanan ingår.  

 

– EU-kommissionen har pekat ut Botniska korridoren som viktig för tillväxt och sysselsättning för EU som helhet. Vi räcker nu ut handen till regeringen för att tillsammans arbeta så att vi når ända fram, säger Erik Bergkvist (S), ordförande i Europaforum Norra Sverige.

 

– Det finns en rad hot mot korridoren, starka lobbykrafter vill se andra europeiska projekt prioriterade samtidigt som eurokriser skapar oro för hela ekonomin, säger Åsa Möller (M) vice ordförande för Europaforum Norra Sverige.

 

Botniska korridoren är ett begrepp för ett samlat järnvägsstråk som förbinder norra Sverige och Finland med övriga Europa, vilket också gynnar de öst-västliga kommunikationslederna. Igår, den 19 oktober, föreslog EU-kommissionen att den Botniska korridoren ska bli en del av det prioriterade europeiska järnvägsnätet.

 

Den 20-21 oktober, hålls Europaforum Norra Sverige på Hotell Södra berget i Sundsvall med ca 140 politiker och tjänstemän från Sveriges fyra nordligaste län. Rapportering från konferensen kommer att göras kontinuerligt, så välkommen att följa Europaforum Norra Sverige i Sundsvall här

 

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Bergkvist (S), ordförande Europaforum Norra Sverige

070-618 68 55

 

Åsa Möller (M), vice ordförande Europaforum Norra Sverige

070-661 02 84

 

Mårten Edberg, infrastrukturstrateg, Region Västerbotten

070-216 86 25

Senast ändrad: 2015-03-11 kl. 15:15