Europaforum Norra Sverige Sundsvall - Välkommen med din anmälan

 

Europaforum Norra Sverige PROGRAM

 

PROGRAM

20 – 21 oktober 2011, Hotell Södra Berget, Sundsvall

Moderator: Patrik Oksanen

Torsdag den 20 oktober

11.30 Registrering och lunch

13.00 Välkomstanföranden

13.40 Att påverka EU-politiken

Presentation av förslag till

- Europaforums (EFNS) nya strategi och handlingsplan

- position om revideringen av Östersjöstrategin

- position om nya programmet för transeuropeiska transportnätet (TEN-T) – prel.

14.00 EU:s nya Sammanhållningspolitik och långtidsbudget 2014-2020

Presentationer av

Fredrik Tiger, DG Regional Policy

Anna Olofsson, Näringsdepartementet

Fredrik Gunnarsson, Sveriges Kommuner & Landsting

Jens Nilsson, Member of the European Parliament

Åsa Möller, Europaforum Norra Sverige

15.15 Ka e

15.45 Forts EU:s nya Sammanhållningspolitik och långtidsbudget 2014-2020

16.50 Strukturfonderna/Interreg och regional utveckling

Presentation av Anna Bünger, Tillväxtverket

17.20 North Sweden och Mid Sweden - norra Sveriges bevakning i Bryssel

Presentation av Kerstin Brandelius-Johansson, Mid Sweden European O- ce och

Mikael Jansson, North Sweden European O- ce

17.30 Avslutning dag 1

18.30 Mingel

19.00 Middag med underhållning

Fredag den 21 oktober

08.30 Summering av dag 1

08.45 Botniska Korridoren – platsar den i EU:s prioriterade transportsystem (TEN-T)?

09.45 Ka e

10.15 Parallella seminarier

1. Inre marknaden – den inre marknadsakten, Kommerskollegium

2. Sammanhållningspolitiken – att mäta framsteg i en föränderlig värld, CERUM, Umeå universitet

3. Miljö, energi, klimat, Energimyndigheten

11.15 Diskussion och antagande av

- Europaforums nya strategi och handlingsplan

- positioner (Östersjöstrategin och preliminärt TEN-T)

11.45 Avslutning, lunch

www.europaforum.nu

Anmäler dig gör du HÄR  

Senast ändrad: 2015-03-11 kl. 15:15