Europaforum Norra Sverige tar armkrok med grannarna i öst och väst

Vi ska samverka med med norra Norge och norra och östra Finland för att med gemensamma krafter stärka vår position i Europa och påverka EU:s framtida sammanhållningspolitik.

Det tionde Europaforum Norra Sverige avslutades i Skellefteå med att ge de tolv rapportörerna ett tydligt mandat för att fortsätta arbeta för de fyra nordligaste länen på Europanivå.

Rapportörerna, med ordföranden Jens Nilsson, Östersund i spetsen, fick i uppdrag att med stöd av regionkontoren i Bryssel samverka med norra Norge, norra och östra Finland för att belysa Norra Europas utmaningar och möjligheter för att bli mer kända och en starkare aktör på EU arenan 

- Vi ska ta armkrok med våra vänner i norr för att visa på vad vi betyder för EU, säger Jens Nilsson. Vi vill visa att det perifera läget, den glesa befolkningen och det kalla klimatet är specifika faktorer som ger våra regioner speciella förutsättningar att utvecklas och konkurrera med omvärlden. Och vi får inte glömma att vi inte bara är EU:s dörr till nordvästra Ryssland utan också dörren västerut via Norge.

Samarbetet kommer att bedrivas under samlingsnamnet Northern Sparsely Populated Areas, NSPA. Det är ett Brysselbaserat nätverk mellan berörda regionkontor för Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten, Lapland, Oulu, Centrala Österbotten, Kainuu, Norra Karelen, Norra Savo, Södra Savo, Nordland, Troms, Finnmark och Nord-Tröndelag.  

- Att utveckla allianser med andra regioner om den framtida sammanhållningspolitiken är vägen till framgång, säger Ewa-May Karlsson, vice ordförande för Europaforum Norra Sveriges rapportörer.

Nu fortsätter arbetet med att ta fram ett gemensamt positionpapper för diskussion på bl a kommande Europaforum. Det kommer att innehålla ett brett spektrum av åtgärder inom många olika områden, avslutar Jens Nilsson.

pdf Pressmeddelande

Senast ändrad: 2015-03-11 kl. 15:15