Europaforum Norra Sveriges yttrande över inriktningsunderlaget inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen 2010-2019

Europaforum Norra Sverige har med denna skrivelse uppmärksammat regeringen på vikten av att den långsiktiga infrastrukturplaneringen tar hänsyn till regionala förutsättningar och behov i hela Sverige.

pdf Europaforum Norra Sveriges yttrande till regeringen

Senast ändrad: 2015-03-11 kl. 15:15