Europaforum om den framtida sammanhållningspolitiken

Mot bakgrund av EU:s fjärde sammanhållningsrapport om ekonomisk och social sammanhållning har Europaforum Norra Sverige framfört synpunkter i den öppna konsultationen om EU:s framtida sammanhållningspolitik efter 2013. Europaforum stödjer en stark framtida sammanhållningspolitik och påminner om de geografiska utmaningar regionen har med extremt gles befolkning och långa avstånd. Europaforum menar att EU:s sammanhållningspolitik och tillhörande finansiella instrument bidragit stort till den regionala utvecklingen i Norra Sverige och att den kommer att bli allt mer viktig mot bakgrund av framtida utmaningar med ökad globalisering, klimatförändringar och demografiska förändringar.

pdf Europaforum Norra Sverige om den framtida sammanhållningspolitiken

Senast ändrad: 2015-03-11 kl. 15:15