Europaforum XII Norra Sverige 7-8 maj

Vid detta tolfte möte med Europaforum Norra Sverige stod EU:s sammanhållningspolitik samt infrastruktur- och klimatfrågorna i fokus. Även om vi just påbörjat en ny strukturfondsperiod, är det nu som arbetet med att påverka utformningen av EU:s regionalpolitik efter 2013 startar. På samma sätt är det nu vi kan påverka hur EU kan stödja utbyggnaden av en väl fungerande infrastruktur i Norrland.

Klimat- och energifrågorna står dessutom högt på EU:s dagordning våren 2008 under Europaforum Norra Sverige lyftes frågan hur Norra Sverige kan bidra till att uppfylla EU:s och Sveriges energimål år 2020?

Programmet fokuserade på:
- Halvtidsöversynen av EU:s budget
- Vad som händer den regionala utvecklingspolitiken i EU efter 2013
- TEN-programmets framtida utformning – infrastruktur för framtiden
- EU-kommissionens förslag om förnybar energi och energieffektivisering
- Norra Sveriges bidrag för en hållbar utveckling
- Europaforums synpunkter på energi, klimat och hållbar utveckling

Läs referat från alla programpunkter

Senast ändrad: 2015-03-11 kl. 15:15