Hur många känner sig arktiska?

Hur positionerar sig norra Sverige i frågan om EU:s arktiska strategi? Vid EFNS i Östersund berättade Mikael Janson, North Sweden European Office, om det ökade trycket på frågan om Sveriges relation till den nordligaste spetsen av klotet- Arktis.

Till hösten ska underlaget för EU:s arktiska strategi vara klart. Där ingår bland annat frågan om EU:s särskilda stöd till norra Sveriges regioner. I Norge och Finland finns redan en politik med syfte att hantera arktisfrågan, men inte i lika stor utsträckning i Sverige.

Arktiska havets issmältning ger global påverka på miljön men samtidigt nya möjliga transsportvägar.  

För tio år sedan var få intresserade av Arktis. Idag är det annorlunda, nu vill nästa alla vara med i Arktis. Arktiska rådet definierar Arktis som staterna som har en del av sitt territorium norr om polcirkeln.  Aktörer utanför arktiska rådets gränser har ett ökat intresse för de frågor som diskuteras i arktiska rådet. Idag är en stor mängd länder observatörer i Arktiska rådet. Det finns en stor drivkraft även i EU som vill få observatörsstatus i rådet. Norra Sverige och Finland har blivit ett av EU:s starkaste argumenterar i jakten på observatörsstatus i rådet.

Varför är det så angeläget att bli en del av Arktis? Norge har länge varit Europas enda arktiska land, vilket gett Norge bättre möjligheter att vara en global aktör. Ett land som insett detta är Finland där alla regioner i Finland är arktiska enligt finska strategin för Arktis.

Mikael Janson menar att målet att bli en del av Arktis kan motiveras och påverkas genom att:

  • Göra klart för våra länder och för EU att våra regioner är det som gör att man nationellt och i EU som helhet kan göra Arktiska anspråk.
  •  Se till att via EU etablera en bundsförvant som ger det regionala perspektivet som en nyckel för EU:s egna intressen att visa ett genuint engagemang för Arktis.
  • Peka på traditioner av regional samverkan mellan de nordiska länderna/regionerna inklusive ryska företrädare i Barents-Arktis som en nyckel för fredlig samexistens.
  • Föra in våra egna intressen i spelet för att försäkra en regional utveckling som går i samklang med våra regioners förmågor och behov.
  • Visa på att norra Skandinavien inte bara är is och mörker med utsatta människospillror som är fallet för många andra delar av Arktis, utan ett befolkat mönstersamhälle med utvecklingspotential med rätt stöd från exempelvis EU.
  • Visa på vikten av att knyta ihop EU:s Arktiska delar inom/mellan/utåt ligger i EU:s eget intresse.

 undefined

För mer information:

Mikael Janson

North Sweden European Office

070- 523 57 01

mikael.janson@northsweden.eu

 

Anna Omberg

Internationell strateg Region Jämtland Härjedalen

070-6003913

anna.omberg@regionjh.se

Senast ändrad: 2015-03-13 kl. 09:40