Nationellt Vintersportcentrum - från idé till världsledande

Som en del av Europaforums konferens genomfördes ett studiebesök till Nationellt Vintersportcentrum på Campus i Östersund. Värdar för besöket var Serena Bonato och Kenneth Nilsson, Tillväxtverkets Programkontor Mellersta Norrland och Sture Espwall, Nationellt Vintersportcentrum.

EU-fonderna

Serena Bonato och Kenneth Nilsson, Tillväxtverkets Programkontor Mellersta Norrland inledde med en genomgång av de olika europeiska fonder som skapar möjlighet för utveckling av näringsliv och sysselsättning i norra Sverige.

Presentationen hade ett fokus på de resurser som satsas under perioden 2014-2020 i Mellersta Norrland. Europeiska regionala utvecklingsfonden investerar cirka 1,24 miljarder kronor för tillväxt och sysselsättning. Programmet omfattar Jämtlands och Västernorrlands län. För Västerbotten och Norrbotten finns motsvarande fond, med en omfattning på cirka 1,7 miljarder kronor.

Programmet innehåller fem insatsområden:

1.     Att stärka forskning, teknikutveckling och innovation

2.     Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik 

3.     Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag

4.     Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer i alla sektorer

5.     Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

Den som sker stöd ska vara en juridisk person, privat eller offentligrättslig. En nyhet jämfört med tidigare är att privata företags medel är uppväxlingsbara.

I varje region finns ett strukturfondspartnerskap som prioriterar mellan godkända projektansökningar. Prioriteringen är bindande för beslutet med det formella beslutet fattas av Tillväxtverket.

Nationellt Vintersportcentrum

Sture Espwall, Nationellt Vintersportcentrum, inledde med en beskrivning av de två avgörande faktorerna för att satsningen satte fart. Efter att under flera år jobbat med att utveckla idén fick den sitt genombrott när denna konfirmerades av en tung företrädare från näringslivet. Därmed ökade intresset från olika aktörer exponentiellt. Den andra viktiga faktorn var att man mycket snabbt kunde knyta till sig världsledande kompetens.

Sture Espwall, Nationellt Vintersportcentrum

Nationellt Vintersportcentrum beskriver sig själva som världsledande inom skidforskning. Fokus är att vara ett Olympiskt testcentrum för vinteridrott i Sverige som samverkar med ledande företag inom sport och utomhussektorn. Verksamheten bedrivs inom Mittuniversitetet under ledning av lektor H C Holmberg som även är utvecklingschef hos Sveriges Olympiska Kommitté, SOK.

Grunden vilar på en stark forskning inom idrott, prestation och hälsa med en absolut spetskompetens inom vinteridrott. Nationellt Vintersportcentrum har under åren byggt upp en unik forskningsmiljö. 

Inom centrumet kan elitidrottare genomföra tester för utveckling och utvärdering. Proverna tas under fysisk ansträngning på löpband, rullskidor, eller cykel. Nästan alla svenska medaljörer från OS i Sotji var kopplade till Nationellt Vintersportcentrum. Främst är det aktiva inom de olympiska vinteridrotterna alpint, freestyle, snowboard, längdskidåkning, skidskytte och skridsko som kommer. Tester kan också utföras under verkliga förhållanden i fält vid träning på snö eller i terräng.  Nationellt Vintersportcentrum har även ett vapenlaboratorium för avancerade vapentest inom skidskytte, tester som utförs ner till minus 25 grader Celsius.

Man samarbetar också med företag som vill testa och utveckla till exempel nya material för idrott Mittuniversitetet ger också utbildningar i idrottsvetenskap. Nationellt Vintersportcentrum har en stark koppling till utbildningarna. Vid Mittuniversitetet finns också Skiduniversitetet, ett samarbete med Svenska Skidskytteförbundet och Svenska Skidförbundet där landslagsåkare med elitambitioner kan kombinera universitetsstudier med sin idrott.  

Ett av de mer spektakulära laboratorierna är den särskilda kammare där det är samtidigt med fysisk aktivitet är möjligt att simulera höghöjdsförhållanden kombinerat med olika temperatur och vindförhållanden.

Vid besöket indikerade Sture Espwall att centrumet för intensiva förhandlingar med ett betydande globalt företag i syfte att skapa ett långsiktigt utvecklingssamarbete.

Nationellt vintersportcentrum i kombination med Östersunds kommuns satsningar på skid- och skidskyttestadion och det framgångsrika konceptet med skid- och skidskytteuniversitetet har gjort att kommunen intagit positionen som ”vintersportens huvudstad”.

För mer information:
Anders Rubensson
Kommunikationsansvarig Regional utveckling
Region Jämtland Härjedalen
063-146591
anders.rubensson@regionjh.se

Senast ändrad: 2015-03-13 kl. 10:32