Nordregiorapport - Framsyn 2020

En framsyn för det glesa området (Northern Sparsely Populated Areas, NSPA) i norra i Norge, Sverige och Finland har inletts av Bryssel-kontor i östra Finland, norra Finland, norra Norge, Mid Sverige och norra Sverige. Det är en del av en strategi för att profilera NSPA som en resurs för Europa, med en betydande potential för tillväxt och utveckling.

Det perifera läget, den glesa befolkningen med begränsad storlek på samhällena i norra Sverige, Norge och Finland, den demografiska utmaningen och specialisering på råmaterial-industri har gjort området sårbara för globala ekonomiska trender. Lokala samhällen har varit tvungna att vara mer aktiv än många andra delar av Europa i sin strävan för en utveckling som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar. Därför finns det exempel på goda lösningar i NSPA som kan inspirera andra delar av Europa.
På grund av den geografiska särdrag i området, är allmän EU-politik för tillväxt och utveckling kanske inte helt anpassad. Med en väl utformad politik kan området utvecklas och bidra till hållbar tillväxt i Europa.

Målet är att definiera vilka parametrar som måste beaktas och hur EU: s politik kan anpassas till området och dess specifika förutsättningar.

Samarbetet med Nordregio omfattar framtagande av en analysrapport som grundar sig på två workshops där NSPA intressenter diskuterade områdets förutsättningar samt en färdplan för hur politiken skall utformas för att utveckla NSPA området.

 

Visionsrapporten - Framsyn 2020 och färdplan finns på NSPA nätverkets nya hemsida: www.nspa-network.eu  

Senast ändrad: 2015-03-11 kl. 15:15