Norrland är väldigt rikt men inte norrlänningen

Som sammanfattning av de två dagarna i Östersund diskuterade en panel om vikten av regional samverkan inom EU-politiken, norra Sveriges gemensamma utmaningar och framtidsvisioner för växande regioner.

Panelen bestod av Erik Bergkvist, ordförande för Europaforum och regionråd vid Region Västerbotten, Ewa-May Karlsson, rapportör från Västerbotten, Evangelina Petridou, forskare i statsvetenskap vid Mittuniversitetet, Ellinor Söderlund, kommunförbundet Norrbotten och Terese Bengard, chef för organisationen Hela Sverige ska leva.

Går det åt rätt håll?

Ewa-May känner oro då urbaniseringen går snabbare i Sverige än i övriga världen, så kanske nej. Terese säger att hon att hon känner större tilltro till att urban express kommer att sluta på landsbygden. Erik säger att det är dels en urbanisering dels att det finns människor som vill bo kvar i inlandet på landsbygden men att servicen där försvinner. På landsbygden flyttar människor till kommuncentran där det sedan blir bostadsbrist då kommunen inte har resurser att bygga.

Ewa-May beskriver att Glesbygdcentrum i Storuman menar att byarna primärt bildades för att en näring/resurs finns just där av en anledning, exempelvis vattenkraft. Dessa orter har ingen anledning att knytas samman. Viktigt att bygga på viljan i byarna. Vissa blomstar och andra dör.

Terese menar att städerna lever på det landsbygden producerar. Det går inte att bara ha landsbygd eller bara ha städer. Erik säger att i Norrland finns ingen storstad, inte ens Umeå. Norra Sverige växer långsammare än övriga Sverige och saknar då en dragkraft som en stor stad innebär. Evangelia säger att starka städer inte behöver vara stora städer. Det farliga är att om den stora staden utvecklas på bekostnad av den lilla.

Hur mycket rätt har man att bo på en plats där ingen annan bor?

Det är inget krav vi har att alla ska kunna bo överallt, men idag har vi inte valet att välja. Storstadsnormen är gällande men det finns andra värden. Vi måste ställa oss frågan vilka värden som är viktiga för oss och normen för staden behöver diskuteras.  Ewa-May säger att viss grundläggande rättvisa är viktigt. Exempelvis är bredband nödvändigt idag, nästan lika viktigt som elen.  Skolan är en skyldighet och Västerbotten vill bli pilotlän för undervisning på distans. Det är viktigt att hitta lösningar där människor vill bo och det är inte rimligt att små barn ska behöva åka långt eller bli ackorderat. Eirk påminner att samma regelverk gäller överallt i landet och det kan lägga krokben för utveckling då olika förutsättning gäller för olika kommuner.

Terese påpekar att Norge har haft en målsättning att hela Sverige ska leva. Där naturresurser finns skapas värden. Enorma värden produceras i norra Sverige men återbäringen är inte så stor. Att säga att Norrland är tärande är inte rätt. Erik och Ewa-May tycker att det är ett bra tänk men att detaljer måste ses över.

– Norrland är väldigt rikt men inte norrlänningen, säger Erik Bergkvist.

Ska vi fokusera på branscher?

 

Ewa-May säger att vi behöver en stark motor. Drivkraften bland innevånare är viktig och politikerna behöver vara lyhörda inför var krafterna finns. Det är människorna själva i bygden som måste vara drivkraften. Erik säger att ett av de största problemen är att Stockholm är för litet och svagt. Stockholm upplever en konkurrens av andra storstadsregioner och risk finns att deras konkurrenskraft försvagas. För Sverige är Stockholms konkurrenskraft viktig, så även för norra Sverige.

Terese trycker på vilka värden som är viktiga. Liten och exklusiv är kanske vår grej, exempelvis restaurangen i Fäviken som klassas just nu till Sveriges bästa restaurang. Terese anser vidare tt vi har tappat den viktiga frågan om mobilnät och bredband. Erik anser att frågan om tillgång till internet är en fråga om identitet.

Kulturell identitet som ett klister i den territoriella sammanhållningen?

Evangelia framhåller att de små kulturella projekten är billiga utifrån vad de kan åstadkomma.

Landsbygden kontra den nya regionala politiken i Europa? Har vi rätt verktyg för att landsbygden ska kunna göra samma resa som staden?

Erik säger att vi har det vi behöver men att vi behöver bli bättre på att samverka mellan staten och kommunerna/regionerna. Han ger exempel på utbyggnad av bredband sker parallellt och att skattebetalarna betalar båda.

Ewa-May menar att vi har verktygen men de fungerar inte som de ska då landsprogrammen har för mycket byråkrati.

– Vi har mycket riskkapital men vi har inget riskvilligt kapital, säger Ewa-May Karlsson.

Terese säger att inlandsinnovation måste göras om, då pengarna är låsta till städerna.

Har vi likvärdiga förutsättningar?

Erik säger att det är viktigt att snegla på Norges distriktspolitik, för att bryta det koloniala tänkandet som finns i Sverige. Vattenkraften beskattas med en fastighetsskatt och pengarna går direkt in i statskassan.

Hur bra tycker ni vi är att skapa möten med unga, mellan generationer?

Ewa-May önskar att svaret skulle finnas men det är inte alltid så lätt att engagera unga. De naturliga samtalen saknas. Det handlar om de ska kunna se att det är lönt att påverka att det ger resultat.

Verktyg för landsbygdsutveckling?

Erik menar att verktygen finns, men vi vet inte hur vi ska använda dem.

Terese säger att pengarna går åt till administration. Använd pengar till det som skulle kunna vara en innovation, en utveckling.

– Halva Norrlands träd går åt för att administrera papper, säger Terese Bengard.

Oskar Helsing, Västernorrlands ungdomsråd, menar att argumenten som används gentemot EU för att få landsbygden att växa är resurser, tillgångar mm. Hur lyfter vi de mänskliga kapitalet i Norrland?

Terese svarar att hon tror att värden såsom tillit osv blir viktiga i framtiden och att vi behöver skapa mötesplatser för dessa värden.

Erik påpekar att politiken inte kan gå mot strömmen, men att vi kan vända på den. Resurserna finns, det måste bara finnas en vilja. Vi kan påverka samhället vi lever i.

För mer information:
Anna Omberg
Internationell strateg Region Jämtland Härjedalen
070-600 39 13
anna.omberg@regionjh.se

Senast ändrad: 2015-03-16 kl. 11:44