OECD-rapport med djärva visioner som mål

Inför uppföljningen av sammanhållningspolitiken har ett samarbete inletts mellan NSPA och OECD, organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, för att ta fram en rapport med målet att kommande utvärderingar, förhandlingar och förutsättningar för finansiering av utveckling i norra Europa ska vara baserad på fakta, forskning och djärva visioner.

-  Det här är den bäst tajmade och mest motiverande projektet jag har varit med om på min 15-åriga karriär inom regionala myndigheter, säger Erik-Widar Andersson, Region Jämtland Härjedalen.

Europaforum Norra Sverige (EFNS) ingår i ett större sammanhang, nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) som också innefattar norra Finland och norra Norge. Området har fått en extra allokering av ESI-fonderna med anledning av områdets särskilda utmaningar kopplade till gleshet och det kalla klimatet, något som ibland avundas av andra regioner i EU.

Rapporten som OECD ska ta fram ska användas som ett underlag för det regionala utvecklingsarbetet, men även som en hävstång mot EU-kommissionen då OECD har ett grundmurat förtroende på EU-nivå.

Det är ännu inte klart vilka fokus studien kommer ha. Det som diskuteras är demografiska utmaningar, transport och infrastrukturpolitik, kompetensförsörjning och optimalt utnyttjande av humankapital. OECD har gjort liknande rapporter tidigare, men aldrig för ett område som innefattar tre länder.

Rapporten kommer resultera i kapitel, rekommendationer och lanseringsevent, som man tror kommer ha goda möjligheter att få uppmärksamhet i Europa. Rapporten kommer också att lyftas på flera internationella konferenser.

- Vi måste bli bättre på att ge uttryck för vad ni kan bidra med till Europa, säger Erik-Widar Andersson.

Studien kommer genomföras av två team – OECD och NSPA-teamet. Dessutom kommer minst 2 peer reviewers, experter från andra OECD-länder, vara med och ge kommentarer under studien.

Processen med rapporten är inledd och en första enkät till NSPA kommer att gå ut i mars. Första utkastet planeras för april 2016 och då kommer det ges möjlighet att komma med inspel. Till slutet av 2016 bör processen med att få rapporten färdigställas.

undefined

För mer information:

Erik-Widar Andersson

Planerings- och programansvarig Region Jämtland Härjedalen

063-146590

erik-widar.andersson@regionjh.se

Anna Omberg

Internationell strateg Region Jämtland Härjedalen

070-6003913

anna.omberg@regionjh.se

 

Senast ändrad: 2015-03-12 kl. 18:10