Omvärlds- och framtidsspaning ur svenskt och europeiskt perspektiv

 

Regional development in sparsely populated areas:

- Det är i glesbefolkade områden tillväxtpotentialen finns, sade José Enrique Garcilazo, Head of Unit for Rural and Regional Development, och menade att OECD-delegationen som besökt de fyra nordligaste länen fått en god insyn i hur arbetet med regional utveckling bedrivs i norra Sverige.

 

undefined

 

 

Canadian strategies for regional development:

– I Kanada, liksom i många andra länder, har regeringen allt mindre medel på investeringar i regional utveckling. Därför blir det allt viktigare att se till att arbetet verkligen ger resultat, sa Marie-Chantal Girard, Vice-President for Policy and Communications, Canada Economic Development for Quebec Regions. Hon tipsade också åhörarna om att ett bra sätt att göra detta på är att hittar partners och andra som vill investera i regionen.

Presentation:  Canadian strategies for regional development - the Quebec case

 

EU perspectives on smart regional growth:

Mikel Landabaso, Director, Urban and Territorial Development, DG Regio, EU-kommissionen, tröstade åhörarna med att norra Sverige inte är ensamma i arbetet med att brottas med frågor rörande kompetensförsörjning, utflyttning och så vidare. Detta kommer att vara en utmaning för hela EU i framtiden, menade han.

– Sammanhållningspolitiken, om den utformas på ett bra sätt, kan vara en del av lösningen, sade Landabaso.

Presentation: EU perspectives on smart regional growth 

undefined

 

 

Reflections from a Swedish national perspective:

– Europaforum är en jättebra arena. Vi behöver samarbeta, vi kan inte lösa alla utmaningar själva, sade Gunilla Nordlöf, generaldirektör för Tillväxtverket. Tillväxtverket har två huvudfokus framöver, det ena är de små och medelstora företagens konkurrenskraft och det andra är just regional utveckling och tillväxt, sade hon.

Senast ändrad: 2016-03-09 kl. 13:22