Panelsamtal om Europa 2016

Hur mår Europa?  Det var ingången för fredagens politiska debattsamtal. Panelen kunde snabbt enas om att Europa - och den Europeiska unionen - befinner sig mitt i en djup politisk kris. En bidragande orsak är den växande nationalismen.

-Vi befinner oss i en situation där vi väljer in icke-demokratiska krafter på demokratisk väg. Nationalismen är ett stort hot, inte bara i Sverige utan i hela Europa, inledde Anna Ibrisagic, som har 10 års erfarenhet av arbetet i Europaparlamentet.  

undefined 

 

   

Senast ändrad: 2016-02-26 kl. 12:20