Parallella seminarier på Europaforum

 

 

Framtidens infrastruktursatsningar i norra Sverige - Järnvägar i norr 

Maria Stenberg, ordförande landstingsstyrelsen Norrbotten samt ansvarig rapportör för infrastrukturfrågor i Europaforum Norra Sverige, hälsade välkommen och inledde seminariet med bland annat en reflektion kring hur hon med sina rötter i Arjeplog blev varse om Norrbotniabanans betydelse för hela länet.

 

Seminariet hade ansatsen att visa på Botniska korridorens inverkan för utvecklingen för hela norra Sverige och samtidigt tydliggjordes att den Botniska korridoren är ett erbjudande till Sverige som nation och den Europeiska unionen.

 

Elvy Söderström och Joakim Berglund, Botniska korridoren-projektet, inledde med att sätta Botniska Korridoren i sitt sammanhang. Bland annat visade de på statistik kring höga nivåer på sysselsättning samt investeringar. I den kontexten blev det väldigt tydligt att transportsystemet blir en dimensionerande faktor för möjligheterna att ta tillvara norra Sveriges tillväxtpotential.

undefined

 

En annan mycket intressant aspekt som framkom under seminariet var att Botniska korridoren är både ett framtidsprojekt samtidigt som det sker faktiska utbyggnader i detta nu för såväl Norrbotniabanan samt Nya Ostkustbanan.

 

Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall samt infrastrukturrapportör i EFNS, och Lorents Burman, kommunstyrelsens ordförande i Skellefteå samt ordförande för Norrbotniabanegruppen, fördjupade kunskapen kring sina respektive pusselbitar i den Botniska korridoren. Thomas Andersson, Region Jämtland Härjedalen, kompletterade med en beskrivning av forumets betydelse för att skapa sammanhållning både inåt och utåt kring denna viktiga framtidssatsning.

 

Mårten Edberg, Region Västerbotten, moderator, avrundade med ett konstaterade om att seminariet på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att öka kundskapen om både Botniska korridorens övergripande funktion som mer specifikt kring delarna Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan.   

 

EU:s satsningar på tillväxt och investeringar 

 

Investeringsfonden och strukturfonderna ska användas tillsammans, för att skapa mervärde, även om fonderna i sig är olika till sin karaktär, berättade Magnus Astberg från EU-kommissionens representation i Sverige. Investeringsfonden och strukturfonderna ska tillsammans stödja projekt som inte annars blivit av, utan att resurserna kombinerats, samt maximera kapital från den privata sektorn.

Europeiska Investeringsbankens investeringar sköts från Luxemburg, som har verksamhet över hela Europa. Det har dock visat sig att de Luxemburg-baserade produkterna inte fungerar överallt och därför vill EIB nu komma närmare sina marknader bland annat för att kunna skräddarsy lösningar. Det berättade Alexander Schenk från Europeiska Investeringsbanken, apropå att EIB nyligen invigt ett kontor i Stockholm.

Europaforum vill att sammanhållningspolitiken ska stödja utveckling och investeringar i alla medlemsstater och regioner inom EU. EU behöver att alla regioner höjer sin lägstanivå, berättade Terese Ryndal, Region Västerbotten. Sammanhållningspolitiken behöver dock territoriell anpassning för att regionerna ska kunna bidra till EU:s övergripande mål.

undefined

 

 

Regionernas möjligheter till smart tillväxt i det europeiska Arktis 

Mikael Janson inledde seminariet genom att ge ett europiskt perspektiv på Arktis-frågan. En ny kommunikation är på gång, meddelade han. Den europeiska unionen är ett steg närmare en utlovad strategi för Arktis.

Är Barentsregionen en vit fläck på kartan? Inte alls, konstaterade Tomas Hallberg från Barents Euro-Arctic Council (BEAC), en av föreläsarna under temat Arktis. Hela Barentsområdet har enorm potential för tillväxt. En av förutsättningarna för tillväxt i området är en fungerande infrastruktur, inte minst möjligheterna att utveckla den nordiska sjöfarten. 

Kristina Jokelainen från Regional council of Lapland, fortsatte på samma spår: potentialen för hela den arktiska regionen - inte minst i Finland, porten till Arktis. Hon besökte seminariet för att berätta om hur finska Lapland arbetat med frågorna genom en strategi för smart specialisering. De har framgångsrikt utvecklat konceptet Arctic Smartness, där man nyttjar styrkorna och tillgångarna på hemmaplan och på köpet blivit specialister på hållbar utveckling. En av framgångsfaktorerna är bildandet av regionala kluster och internationella nätverk. 

undefined          

 

Demografins regionala utmaningar i Norra Sverige och EU:s stöd till regionerna 

 

 

 

Senast ändrad: 2016-02-26 kl. 10:42