Regionerna viktiga för regeringen

- Jag ser att regionerna både kan och vill bidra till arbetet med den europeiska tillväxtstrategin Europa 2020. Regeringen är positiv till samverkan med den lokala och den regionala nivån. Betrakta detta som en inbjudan, säger Amelie von Zweigbergk, statsrådsberedningen, ansvarig statssekreterare för Europa 2020. 

- Det är strålande att regeringen vill lyssna på regionerna, säger Jens Nilsson, rapportör från Jämtland, och tackar för beskedet att frågan kommer att tas upp när regeringen möter regionerna vid Nationellt Forum i maj.

Europa del av det dagliga arbetet

Den regionala och lokala dimensionen får en allt större betydelse inför beslut inom EU, menar Jens Nilsson. Det är glädjande att den svenska regeringen ser det på samma sätt. Nu måste de svenska kommunerna och regionerna ta sin del av ansvaret genom att integrera europafrågorna i det dagliga politiska arbetet.

- Vi politiker måste prioritera och engagera oss i fler internationella nätverk för att påverka beslut inom EU och på så sätt möjliggöra en utveckling hemmavid, säger Erik Bergkvist, rapportör från Västerbotten.

Hur regionernas roll kommer att utvecklas och vad det kommer att innebära för politikerrollen på regional och på lokal nivå kan ingen exakt säga idag. Flernivåstyre blir dock mer betydelsefullt samt att fler politiker verkar på flera arenor och på olika nivåer.  

Mötet i Arvidsjaur, det fjortonde i ordningen, samlade 150 politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.  Huvudtemat var Regionernas roll i tillväxtstrategin, EU 2020 och på programmet stod såväl regionalpolitik som transportpolitik.

Stark, lovande och unik

Den framtagna framtidsstudien NSPA - Northern Sparsely Populated Area: Strong, promising and specific lyfter fram regionens möjligheter. Studien är ett bra exempel på hur norra Sveriges förhållande till europapolitiken har förändrats över åren. Vi har slutat gnälla och klaga.

- Från att ha framställt oss själva som ett problemområde, är vi nu med och bidrar med mervärde till Europa, säger Glenn Nordlund, rapportör från Västernorrland. 

Från Neapel till Narvik

På konfererensen diskuterades även EU:s framtida transportpolitik. En viktig del i arbetet kommer att handla om konceptet gröna korridorer. Sverige har varit aktivt och pådrivande i frågan som nu också kommer upp på EU-nivå. En grön korridor har stora avstånd, stora volymer och stor utvecklingspotential. Det ska ges möjligheter att testa nya teknologier som kan leda till bättre energieffektivitet och minskad miljöpåverkan.

- Det är glädjande att se att regeringen har tankar på en transportkorridor från Neapel till Narvik som även innefattar Botniska korridoren, säger Robert Forsberg, rapportör från Norrbotten. Botniska korridoren är avgörande för vår industris konkurrenskraft, samtidigt som hela Barentsområdet är beroende av fungerande transportkorridorer

Läs mer om Europaforum Norra Sverige i Arvidsjaur

Senast ändrad: 2015-03-11 kl. 15:15