Samlad kraft för samverkan och framtida sammanhållningspolitik

 Ewa-May Karlsson, vice ordförande i Europaforum Norra Sverige klargjorde för Danuta Hübner, EU:s kommissionär för regionalpolitik, norra Sveriges syn på regionalpolitikens och dess nytta och behov i norra Sverige.

Ewa-May Karlsson fick ett positivt gensvar från Hübner som kommit till Sverige för att medverka vid ett nationellt forum för att diskutera EU:s sammanhållningspolitik och den fjärde sammanhållningsrapporten. - För mig handlar sammanhållningspolitiken om samverkan - till nytta för alla inblandade parter: Regionen, nationen och Europeiska unionen, inledde Ewa-May Karlsson med.
- I Norra Sverige har vi insett betydelsen av samverkan. De fyra nordligaste länen samverkar inom Europaforum Norra Sverige - ett partnerskap och en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland, sa Europaforums vice ordförande Ewa-May Karlsson.

 

wordEwa-May Karlssons tal

Senast ändrad: 2015-03-11 kl. 15:15