Stärkt ställning för Europaforum Norra Sverige

Referat och dokumentation från konferensen 

En tydlig position när det gäller EU-kommissionens grönbok om Territoriell sammanhållning, viktiga inspel inför utformningen av EU:s framtida forsknings- och innovationspolitik och en framtidsinriktad handlingsplan som handlar om rätt frågor ur ett norrländskt perspektiv. Jens Nilsson, ordförande i rapportörsgruppen, summerar årets Europaforum Norra Sverige i positiva ordalag.

Nu vill han gå vidare med de positioner som Europaforum Norra Sverige ställt sig bakom.

podium och publik

- Nästa steg är ett politiskt toppmöte för regionerna i norra Europa, ett erfarenhetsutbyte på hög politisk nivå, säger Jens Nilsson. Vi kan diskutera hur vi gemensamt kan förhålla oss i olika frågor, både gentemot våra respektive regeringar och gentemot EU-kommissionen. Jag är övertygad om att norra Sverige har en stark ställning i ett sådant möte.

Territoriell sammanhållning handlar om tillväxt

Territoriell sammanhållning är ett begrepp som kan uppfattas som abstrakt, men det är mycket viktigt för norra Sverige. Det är inte ett nytt politikområde, betonar Europaforum Norra Sverige i sitt positionspapper. Det handlar om ett förhållningssätt som ska genomsyra alla politiska frågor - hänsyn ska tas till territoriets specifika geografiska förutsättningar och potential, samspelet mellan olika politikområden och samverkan mellan olika samhälls- och beslutsnivåer.

- En viktigt slutsats för norra Sverige är att Europapolitiken inte bara får handla om att all tillväxt ska ske i den s k Pentagonen ? den femhörning som omfattar London, Paris Milano, München och Hamburg, säger Thomas Andersson, ansvarig rapportör för sammanhållningspolitiken. Hänsyn måste tas till alla territoriers specifika förutsättningar. Att utveckla regionens potential och styrka, bidrar inte bara till territoriets utveckling utan till hela EU:s utveckling.

- Begreppet är viktigt inte minst mot bakgrund av den debatt om regionalisering som just nu pågår i Sverige. Våra möjligheter att påverka Europapolitiken hänger ju nära samman med vilken ställning de svenska regionerna har i det svenska systemet.

Mer forskningspengar till norra Sverige

Vi ska bli bättre på att ta del av EU:s forskningsresurser. Det är ett huvudbudskap i Europaforum Norra Sveriges inspel inför utformningen av EU:s framtida forsknings- och innovationspolitik. Det gäller både att påverka programmens inriktning och öka engagemanget hos forskare och företag. Det handlar dels om att etablera stödfunktioner hos universiteten, både övergripande och hos institutionerna, dels att lyfta fram goda exempel.

- Det är avgörande att regionen och universiteten först kommer överens om vilken innovativ verksamhet vi vill driva, därefter gäller det att vinna i konkurrensen om forskningsmedel från olika håll, summerar Erik Bergkvist, rapportör inom forskning och utveckling.

Kryssa in norrlänningar i Europaparlamentet

Ewa-May Karlsson, vice ordförande i rapportörsgruppen avslutade Europaforum Norra Sverige, det trettonde mötet i ordningen, med ett budskap till alla partier:

- Närmare 250 norrländska politiker och tjänstemän har nu samlats i Östersund för att diskutera Europapolitik. Vi representerar olika partier. Någon är kommunalt aktiv, här och där ser vi ett landstingsråd och ibland någon riksdagsledamot.

- Men vi saknar en norrländsk representant i Europaparlamentet. Därför vill jag uppmana alla, oavsett partifärg, att rösta i valet 7 juni och kryssa en norrlänning som deltar i Europaforum Norra Sveriges arbete.

Senast ändrad: 2015-03-11 kl. 15:15