Svenskt skogsbruk viktigt för Europa

undefined

Bioekonomin utvecklar svensk välfärd och bidrar till lösningen på klimatfrågan. Det menade Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna i sitt anförande under Europaforum i Skellefteå.

– Det är viktigt att förstå att skogen inte tar slut, så som vi brukar den i Sverige idag. Vi kommer tvärtom att ha mer skog i framtiden med nuvarande skogsbruk, sade Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna.

Pär poängterade att vi måste skapa en insikt i EU om att den svenska skogen inte skövlas, så som sker på andra ställen i världen. Han nämnde Indonesien som ett exempel på där skogsavverkningen måste begränsas. Men, för varje träd vi avverkar i Sverige växer två nya upp i dess ställe, menade han.

När ett träd är cirka 40-60 år tar det upp som mest koldioxid, tack vare fotosyntesen. Men, vid cirka 140 års ålder dör ett orört träd och då frigörs allt vad som finns lagrat när det förmultnar.

– Inom EU finns en föreställning om att orörd svensk skog skulle vara en slags reningsapparat för koldioxid. Så är det inte, tvärtom slutar obrukad skog binda koldioxid, slog Pär fast.

Därför, menade Pär, bör den svenska skogen brukas och därigenom vara vårt bidrag till att lösa klimatfrågan. Han gav också flera exempel på hur skogs- och cellulosaprodukter kan substituera produkter tillverkade av olja eller andra icke förnybara ämnen, till exempel betong.

– Bioekonomi växlar upp skogens klimatnytta ytterligare, avslutade Pär.

Senast ändrad: 2017-02-22 kl. 16:59