Ta den lokala och den regionala nivån på allvar

 Det är engagemang lokalt och regionalt som idag skapar konkurrenskraft för Sverige och EU. Regeringen måste därför satsa helhjärtat på att skapa bästa möjliga förutsättningar för regional tillväxt. Ta regionerna på allvar och hävda en fortsatt stark sammanhållningspolitik för hållbar tillväxt, konkurrenskraft och jobb! Detta är Norra Sveriges budskap till regeringen att framföra i EU:s budgetöversyn.

pdf Läs skrivelse om EUs budget

Senast ändrad: 2015-03-11 kl. 15:15