Unikt samarbete i norra Europa vinner gehör i Bryssel

 

I Bryssel den 28 januari 2010 presenterade en politisk delegation från Europas norra regioner i Sverige, Finland och Norge en gemensam politisk ståndpunkt om den framtida regionalpolitiken för Europeiska kommissionen.   

Från norra Sverige deltog Ewa-May Karlsson, rapportör i Europaforum Norra Sverige och vice-ordförande i Region Västerbotten. Tillsammans med kollegor från Finland och Norge uppvaktade hon Dirk Ahner, Europeiska kommissionens Generaldirektör för regionalpolitik. 

Denna nordliga del av Europa, 14 regioner i tre länder, är först i Europa med att ha enats om en gemensam vision för regional utveckling.

 

Vid uppvaktningen överlämnades ett gemensamt dokument som beskriver hur denna nordliga region i Europa vill se att regionalpolitiken utformas i framtiden med tyngdpunkt på den politik som behövs för en gynnsam utveckling i de norra delarna av Europa.


Ewa-May Karlsson som är rapportör Europaforum Norra Sverige, Dirk Ahner som är Europeiska kommissionens Generaldirektör för regionalpolitik, Esko Lotvonen, som är landskapsdirektör för Lapplands förbund och Pia Svensgaard som är Troms fylkesrådsledare.

- Vi har en vision för norra Europa och den är att vi ska vara en modern region med en diversifierad ekonomisk profil. Visionen är också att vi i än högre grad har företag och entreprenörer med den högsta kompetensen och konkurrenskraften. Vi ska också vara en attraktiv region med goda levnadsvillkor och en varierad arbetsmarknad för både kvinnor och män, framförde Ewa-May Karlsson vid sin presentation.

Uppvaktningen fick ett positivt mottagande av generaldirektören Dirk Ahner.

- Jag stödjer era idéer i stort och ser ett värde i att ni visar stort engagemang för den europeiska politiken. Ni är här i rätt tid eftersom diskussionen om framtidens regionalpolitik nu intensifieras. Vi har i grunden något gemensamt, ni vill utveckla er del av Europa och vi vill att alla delar av Europa ska utvecklas. Från Europeiska kommissionen ser vi fram emot att fortsätta en nära dialog med er, avslutade Dirk Ahner mötet.

  

Den politiska ståndpunkten och visionen baseras på en framtidsstudie för regionen som nätverket NSPA tagit fram.

NSPA – Northern Sparsely Populated Areas omfattar:

·         De fyra nordligaste länen i Sverige (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland);

·         De sju nordligaste regionerna i Finland (Lapland, Oulu, Central Ostrobothnia, Kainuu, Norra Karelen, Norra Savo and Södra Savo);

·         De tre nordligaste fylkena i Norge (Finnmark, Troms och Nordland).

NSPA summary of political statment 19 january 2010

 

Senast ändrad: 2015-03-11 kl. 15:15