Urban Express – när alla vill till staden

Vi älskar landsbygden - men väljer att bo i staden. Aldrig tidigare har så många människor sökt sig till staden för att bo,leva och verka. Proffskommunikatören Per Schlingmann gästade Europaforum för att berätta om de utmaningar som den växande urbaniseringstrenden för med sig.

Per Schlingmann är en välkänd föreläsare och kommunikationskonsult. Mest känd är han för sin roll i utformningen av Nya Moderaterna. Tillsammans med Kjell A Nordström har han skrivit boken Urban Express, en bok om urbaniserings- och globaliseringsutmaningar. Med sin bok har de uppmärksammat den kraftigt ökande urbaniseringen - och försökt hitta orsaker till den.

– Hur kommer det sig att människor vill bo i städer? Vad beror det på?

Per Schlingmann, som själv är född och uppvuxen i Borås, refererade till sig själv med sina frågeställningar. Som ung driven politiker upplevde han att han ”tvingades flytta till Stockholm” för att utvecklas i sin politiska roll. Samtidigt revolutionerade Internet världen – vilket ju borde innebära en minskande inflyttning till städerna? Istället blev det motsatt effekt – och trenden är uppåtgående. Aldrig tidigare har vi sett en starkare urbanisering. Detta trots bostadsbrist, trångboddhet och tuff arbetsmarknad.

Författarna till Urban Express har identifierat några tydliga trender:

1)     Vi ser en ny typ av kunskap där studier inte alltid är tillräckligt. Arbetsmarknaden kräver både utbildning och erfarenhet. Utbildning tappar i betydelse då den är kopierbar. Så kallad Tyst kunskap blir allt viktigare. Platser och kluster skapas runt om i världen skapas - enda sättet att få denna ”lokala” kunskap är att vara närvarande. Gäller även företag och politik. ”Samlad kunskapsmassa” ökar exponentiellt. Samarbete blir överlag allt viktigare.

2)     Utveckling sker genom två tankesätt, antingen göra varje dag lite bättre än dagen innan eller varje dag i grunden tänka utanför ramarna. Å ena sidan ska vi tänka nytt stort, å andra sidan vill vi ha svar på allt i minsta detalj! Kvalité etc. är viktigt men vi måste även ifrågasätta världsbilder och tänka nytt. Vi måste göra både och - vi måste leverera här och nu men även leverera nya tankar!

3)     Nya typer av kunskap där studier inte alltid är tillräckligt. Arbetsmarknaden kräver både utbildning och erfarenhet. Utbildning tappar i betydelse då den är kopierbar. Så kallad Tyst kunskap blir allt viktigare. Platser och kluster skapas runt om i världen skapas - enda sättet att få denna ”lokala” kunskap är att vara närvarande. Gäller även företag och politik. ”Samlad kunskapsmassa” ökar exponentiellt. Samarbete blir överlag allt viktigare.

4)     Utveckling sker genom två tankesätt, antingen göra varje dag lite bättre än dagen innan eller varje dag i grunden tänka utanför ramarna. Å ena sidan ska vi tänka nytt stort, å andra sidan vill vi ha svar på allt i minsta detalj! Kvalité etc. är viktigt men vi måste även ifrågasätta världsbilder och tänka nytt. Vi måste göra både och - vi måste leverera här och nu men även leverera nya tankar!

 

Globalisering i glest befolkade regioner

Glesbygd är en av flera gemensamma utmaningar för Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. I de europeiska stuktur- och investeringsfonderna tar norra Sverige under den kommande fondperioden emot närmare tre miljarder kronor i regionala strukturfondsmedel, medel som är särskilt avsatta för just glesa regioner. Hur ska dessa nyttjas på bästa sätt?

Schlingmann talade om urbana regioner och att stadens värde inte nödvändigtvis behöver kopplas till dess storlek. Miljöer, mötesplatser är lika viktiga. Ny teknik skapar nya möjligheter. Kvinnor flyttar i högre utsträckning till städer, kvinnor presterar högre än män i de högre utbildningarna, kvinnors förmögenheter ökar mer än mäns. Kvinnors kamp är en del av den urbana processen.

Nya trender och tendenser

Per Schlingmann belyste även några utmaningar inför framtiden.

Robotisering, hur kommer den att slå mot arbetsmarknaden i framtiden? En uppskattning är att hälften av dagens jobb kommer i framtiden att utföras av robotar, vilket kan komma att slå hårt mot män och mot landsbygden.

Politisk förskjutning, Handlar om attraktionskraft, hur man attraherar. Städerna kommer kräva mer politisk förskjutning, mer lokal makt, förskjutning från nationell till lokal. ”Borgmästarna kommer att bli de nya premiärministrarna”.

För att klara dessa nya utmaningar måste landsbygden och städer som växer satsa på skapandet av stadslika innovationer, öppenhet och nytänkande. Framtiden är föränderlig och oförutsägbar. Den nya tidens Gud är globalisering, urbanisering och digitalisering, enligt Schlingmann.

Budskapet för dagen - Tänk utanför ramarna!

undefined

För mer information:

Anna Omberg

Internationell strateg Region Jämtland Härjedalen

070-6003913

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast ändrad: 2015-03-16 kl. 10:18