Utvidgat rapportörsmöte i Bryssel 29-30 november

Intensiva förhandlingar pågår i Ministerrådet mellan EU:s medlemsstater och i Europaparlamentet om EU:s långtidsbudget 2014-2020 och om hur budgeten skall fördelas mellan olika EU-program samt hur EU:s regioner, universitet, entreprenörer mf skall kunna ta del av dessa program.

Europaforum Norra Sverige fortsätter alltjämt föra fram norra Sveriges synpunkter om hur vi ser att framtida EU:s olika program bör utformas för att bäst kunna stödja utvecklingen i norra Sverige.

Med anledning av de allt mer intensifierade förhandlingarna håller Europaforum Norra Sverige därför ett utvidgat rapportörsmöte i Bryssel på svenska EU-representationen den 29-30 november.

Europaforumrapportörerna från den fyra nordliga länen bjuder in ett begränsat antal region- och kommunrepresentanter och andra aktörer i länen att delta vid det utvidgade rapportörsmötet i Bryssel.

North Sweden European Office och Mid Sweden European Office förbereder för närvarande programmet.  

Under våren 2013 kommer ordinarie Europaforum Norra Sverige att hållas under Norrbottens värdskap.

Senast ändrad: 2015-03-11 kl. 15:15