Välkommen till Europaforum Norra Sverige

Välkommen till Europaforum Norra Sverige

Torsdag till fredag samlas ledande politiker, tjänstemän och inbjudna gäster på OSD i Östersund för att diskutera Europafrågor. Deltar gör bland andra Per Schlingmann och Annika Korzinek.

Imorgon inleds Europaforum Norra Sverige, ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Jämtland Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.

Forumet bevakar Europafrågor för att påverka EU:s lagstiftning, strategier, handlingsprogram och budget. Syftet är att tillvara ta norra Sveriges intressen både på den europeiska arenan och i förhållanden till den nationella nivån i frågor med ett tydligt europeiskt perspektiv.

Tid: 12-13 mars, se bifogat program
Plats: OSD, Östersund

En av frågorna som kommer avhandlas gäller globalisering, urbanisering och EU:s ökade fokus på städer som tillväxtmotorer. Under Europaforum kommer också inbjudna ungdomar att ges möjlighet att ställa deltagande politiker mot väggen om deras uppfattning om Sveriges medlemskap i EU, vilket redovisas i slutet av forumet.

Europaforum avslutas med att politikerna antar ett antal gemensamma så kallade positionsdokument. Syftet med dessa positioner är just att få mera tyngd i EU-politiken. Beslutet om positionerna tas kl 11.30 på fredagen.

Per Schlingmann är en välkänd och etablerad rådgivare, föreläsare och kommunikations-konsult med lång erfarenhet inom både politik och näringsliv. De flesta känner till honom som en av personerna som spelade en central roll i förnyelseprocessen av Moderaterna. Annika Korzinek är Head of political reporting på EU-kommissionens representation i Sverige.

Om Europaforum Norra Sverige
Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional
nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. EFNS är en
mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden
där den berör norra Sverige. EFNS bevakar europafrågor för att påverka EU:s
lagstiftning, EU:s strategier och handlingsprogram samt EU:s budget. Syftet med EFNS
är att tillvara ta norra Sveriges intressen både på den europeiska arenan och i förhållanden till den nationella nivån i frågor med ett tydligt europeiskt perspektiv.

www.europaforum.nu och www.facebook.com/EuropaforumNorraSverige.

För mer information:
Robert Uitto (S), regionråd, 070-962 73 64
Anders Rubensson, kommunikationsansvarig, 063-14 65 91

Senast ändrad: 2015-03-11 kl. 15:22