Positionsdokument

Vid varje Europaforum antas ett antal positionsdokument, politiska viljeyttringar med koppling till ett visst sakområde inom EU-politiken som berör norra Sverige. Positionsdokumenten är genemsamma politiska ställningstaganden för de fyra nordligaste länen och används för att påverka politiska processer i EU-politiken. Till varje Europaforum förbereds ett antal positioner som antas vid konferensen.

 

2017

Antagna vid EFNS i Stockholm 2017

EFNS åsikter om EU:s vitbok och sammanhållningsrapport

Position om mervärdet av EU:s sammanhållningspolitik

 Adopted positions from the European Forum of Northern Sweden, Stockholm, November 2017

 

Position om LULUCF

Position about LULUCF

Position om OECD:s stöd för norra Sveriges och Europas utveckling

Europaforum Northern Sweden welcomes OECD’s support for northern Sweden and the development of Europe

Antagna vid EFNS i Skellefteå 2017

Position om mervärden av sammanhållningspolitiken

Position om halvtidsutvärdering av CEF – finansieringsinstrument för Ten-T

Adopted positions from the European Forum of Northern Sweden, Skellefteå 2017

Europaforum Northern Sweden sheds light on the long-term effects and added value of the EU’s cohesion policy

2016

Antagna positioner vid rapportörsmötet i Stockholm november 2016

Position om Arktis
Position Arctic region

Position om bioenergi
Position bioenergy

Antagna positioner vid Europaforum i Piteå februari 2016

Position om inledande synpunkter på sammanhållningspolitiken

Position om migration

Position om vindkraft

Position om kaskadanvändning av skogsråvara

Position om cirkulär ekonomi

EFNS arbetsprogram

 

Adopted positions from the European Forum of Northern Sweden, Piteå February 2016

 Europaforum Northern Sweden – views on cascading use

Europaforum welcomes a cohesive package of measures for a circular economy

Europaforum Northern Sweden- position Migration

Europaforum Northern Sweden- cohesion policy beyond 2020

 

Tidigare antagna positioner (2001-2015)

Klicka här för att komma till tidigare antagna positionsdokument av Europaforum Norra Sverige.

 

Dela på: