Tidigare antagna positionsdokument

Här hittar du arkivet av positionsdokument från Europafroum Norra Sverige. Klicka på positionerna för att läsa dem i sin helhet.

2015

undefinedEFNS views on roadmap to single transport area

undefinedPosition från EFNS XXI- EFNS välkomnar Energiunionen och ser många möjligheter för norra Sverige 

undefined Europaforum Norra Sverige’s views and recommendations

undefinedPosition från EFNS XXI- Europaforum Norra Sveriges synpunkter och rekommendationer kring ESI-fondernas programskrivningsprocess i Sverige

 

2014

pdfEFNS svar på EU-kommissionens enkät om EU2020

pdfEFNS synpunkter på EUs skogsstrategi

pdfEFNS utvärdering programmeringsarbetet

pdfEFNS parterskapsöverenskommelse

pdfSynpunkter på EU-kommissionens årliga tillväxtöversikt för 2014 

 

2013

pdfNSPA position on ERDF to ICT and infrastructure

pdfStatement of the views of Europaforum Norra Sverige ahead of the final negotiations

pdfEuropaforum Norra Sveriges inspel till slutförhandlingarna

pdfEFNS synpunkter kring Tillväxtverkets tolkning av statstödsreglerna för FoI och SMF

pdfEFNS synpunkter på de förslagna EU-riktlinjerna för statligt stöd till flygplatser och flygbolag

pdfEFNS viewpoint on the revised draft of EU Guidelines on State Aid to airports and airlines

pdf EFNS Synpunkter kring Horizon 2020 och Biobanker

pdf Europaforum Northern Sweden - views on Horizon 2020 and biobanks

pdf EFNS Synpunkter kring URFOLKSFORSKNING inom HORIZON 2020

pdf The views of Europaforum Northern Sweden on Indigenous peoples research within Horizon 2020

pdf EFNS Synpunkter kring Horisont 2020 för perioden 2014-2016

pdf The views of Europaforum Northern Sweden on Horizon 2020 for the period 2014-2016

pdf EFNS Ståndpunkt om den förestående revideringen av riktlinjer för finansiering av flygplatser

pdf EFNS Standpoint on the forthcoming review of the Community guidelines on financing of airports and start-up aid to airlines departing  from regional airports

pdf EFNS Strategi och handlingsplan

pdfEFNS synpunkter i framtagandet av partnerskapsöverenskommelsen för Sverige 

 

2012

pdf EFNS synpunkter kring Smart Cities och Smart Regions

pdf EFNS opinions on Smart Cities and Smart Regions

pdf  EFNS opinions on the EU budget and cohesion policy

pdfEFNS om EU:s långtidsbudget och sammanhållningspolitiken

pdf NSPA opinions on the EU-budget

pdf EFNS synpunkter kring Europeisk forskning och innovation inom "Big data"

pdf EFNS synpunkter kring europeisk forskning och innovation inom processindustriell automation

pdf EFNS views on European research and innovation in the forestry sector in a future Bioeconomy

pdfEFNS synpunkter kring europeisk forskning och innovation skogen och dess nyttjande i en framtida bioekonomi

pdfEFNS opinions on the new Baltic Sea Strategy

pdf  EFNS opinions on future TEN-T

pdf Europaforum synpunkter om EU:s framtida sammanhållningspolitik

pdfEFNS opinions on future EU cohesion policy 2012

pdf  Europaforum kring europeisk forskning och innovation - Horizon 2020

pdf Europaforum opinions on future Research and Innovation - Horizon 2020

 

2011  

pdf  EFNS opinions on the 5th cohesion report

pdf  NSPA opinions on the 5th cohesion report

pdf  EFNS strategi och handlingsplan 2011

pdf  EFNS opinions on the Baltic Sea Strategy 2011

pdf  EFNS opinions on the TEN-T maps

 

2010   

pdf  EFNS response on future TEN-T

pdf EFNS positionspapper om EU:s jordbrukspolitik

pdf EFNS positionspapper energi och klimat 

 pdf EFNS positionspapper svavel i fartygsbränslen

 pdf NSPA political statment

 

2009 

pdf  EFNS response on A sustainable future transport: Towards an integrated, technology-led user friendly system 

pdf Europaforum Norther Sweden - opinions on Future EU 2020 strategy

pdf Europaforum Norra Sverige - synpunkter på flernivåstyre (ReK vitbok)

pdf  Europaforum Northern Sweden - Contribution in the pubilc consultation on Community Innovation Policy

pdf  EFNS synpunkter på EU:s grönbok om framtida TEN-T

pdf  Europaforum respons - Sustainable transport

pdf  Europaforum Norra Sverige synpunkter ang Östersjöstrategin - hearing juni 2009

pdf  NSPA Comments - Territorial cohesion 

 

Österund 2009

pdf  Territoriell sammanhållning - Europaforum Norra Sveriges synpunkter 

pdf  Territorial cohesion - Europaforum Northern Sweden - opinions

pdf  FoU - Europaforum Norra Sveriges synpunkter

pdf Europaforum framtid (handlingsplan) antagen 2009-02-13

pdf Contribution from EuropaForum Norra Sverige to the open consultation on EU Strategy for the Baltic Sea Region

 

Örnsköldsvik 2008

pdf Europaforum Norra Sverige - synpunkter inför EU-kommissionens budgetöversyn

pdf Europaforum Norra Sverige om den framtida sammanhållningspolitiken

pdf Europaforum Norra Sverige om energi, klimat och  miljö

pdfEuropaforum framtid 2008-05-07

 

Skellefteå 2007


pdf Europaforum Norra Sveriges positionspapper om Energi, klimat och miljö

pdf Europaforum Norra Sveriges yttrande över inriktningsunderlaget inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen 2010-2019

pdf Europaforum Norra Sveriges skrivelse avseende synpunkter om statsstöd

pdf Europaforum Norra Sveriges skrivelse till Regeringen, Arbetsmarknadsdepartementet och ESF-rådet om den Europeiska sammanhållningspolitikens territoriella dimension

pdf Norra Sverige påverkar EU!

 

Luleå 2007

pdf Europaforum Norra Sveriges framtid

 

Östersund 2006

pdf  Europaforums ståndpunkter gällande EU:s policy Nordlig Dimension och dess framtid

pdf Europaforums uttalande om nationella strategin

 

Sundsvall 2004

pdf Europaforum VIII Norra Sverige - Deklaration

pdf Europaforums uttalande om företagsstödet

pdf Positionsdokument om EUs framtida forsknings- och innovationspolitik efter 2006

 

Umeå 24/2 2004

pdf Europaforum VII Norra Sverige - Deklaration

pdf Europaforum VII Northern Sweden - Declaration

pdf Europaforum Suède septentrionale VII - Declaration

pdf Ställningstagande för Europeiskt gränsöverskridande samarbete

pdf Position on European cross-border co-operation in Northern Sweden

pdf Position paper on Rural Development

pdf Ståndpunkter i FoU-frågor

 

Bryssel 19/3 2004

pdf The extremely sparsely populated regions of Finland and Sweden within the EU Cohesion Policy Post-2006. Response to the third report on Economic and Social Cohesion

 

Bryssel 10/6 2003

pdf Europaforum VI Northern Sweden- Declaration on the future of European Cohesion Policy presented by the extremely sparsely populated areas of Finland and Sweden

 

Haparanda 9/4 2003

pdf The case of sparsely populated regions in future European Cohesion Policy - Joint resolution by Europaforum Northern Sweden, Regional Council of Lapland and Pohjois-Pohjanmaan Liitto Council of Oulo Region    

 

Östersund 16/1 2003

pdf Europaforum V Norra Sverige - Deklaration

pdfEuropaforum V Northern Sweden - Declaration (english)

pdf Öst-västliga kommunikationer - Positionsdokument

pdf Landsbygdsutveckling - Positionsdokument

 

 Sundsvall 6/6 2002

 Europaforum IV Norra Sverige - Fortsatt inriktning 

pdf Europaforum Suède septentrionale IV - Declaration


Lycksele 25/10 2001

pdf Europaforum III Norra Sverige - Positionsdokument om Europeiska unionens framtida sammanhållningspolitik

Dela på: