Press

 

Här hittar du som är journalist mer information om Europaforum Norra Sverige och kontaktinformation till ansvariga kommunikatörer i de olika länen.

Shahram
Blomqvist  

Kommunikatör Regional utveckling, Region Jämtland Härjedalen 

 tel: 063-14 77 67
 e-post: shahram.blomqvist@regionjh.se 

 Micaela Löwenhöök

Kommunikatör opinionsbildning, Region Västerbotten 


 tel: 070- 316 37 01 
 e-post:micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se    

 Jenny Hakeberg

Christina Mattsson 

Kommunikatör Regional utveckling, Norrbottens läns landsting

Kommunikatör Regional utveckling, Landstinget Västernorrland

 tel: 070-590 41 02
 e-post: jenny.hakeberg@norrbotten.se

tel: 073-275 41 61
e-post: christina.mattsson@lvn.se

 EFNS logga 2010-03-25

Ladda ner logotype
Här kan du ladda ner Europaforum Norra Sveriges logotype. Logotypen får aldrig ritas om eller förändras. Har du frågor om logotypens användande eller layout, kontakta någon av kommunikatörerna.

 

 

Europaforum Norra Sveriges logotype (eps)
Europaforum Norra Sveriges logotype (jpg)
Europaforum Norra Sveriges logotype (pdf)

Folder om Europaforum Norra Sverige (pdf)